Проект-експеримент "Смайликова система"

СМАЙЛИКОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЯК ПРОЕКТНА ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ

Спроби вирішити проблему оцінювання в школі тривають десятиліттями, але й досі не винайдено простих і надійних засобів, які забезпечують обєктивне оцінювання учнів на уроках фізичної культури. Тому вчителеві достатньо часто доводиться пояснювати, чи то батькам, чи то учневі, за що він отримав ту чи іншу оцінку. Але найприкріше, що не рідко відбувається оскарження результатів здачі нормативів чи оцінювання вчителем техніки виконання вправи. Це робить уразливим учителя, утверджуючи в очах суспільства його "провину" в необєктивності оцінювання. Проте вини вчителя як такої в цьому немає. Роками, десятиліттями тривають пошуки новітніх технологій оцінювання навчальних досянгнень учнів з усіх предметів. Зміна оцінок на бали, бонусні системи, експерименти, проекти щодо них - все це заради того, щоб віднайти єдину обєктивну систему оцінювання, яка б влаштовувала і учнів, і батьків, і вчителів. Якщо вчитель виконує навчальну діяльність і сам оцінює її результати, не маючи для цього жодних перевірених і науково доведених інструментів, то усунути субєктивізм не тільки важко, а й не можливо. Отже, проблема обєктивного оцінювання в рамках сформованої системи навчальної діяльності здається нерозвязною. Незважаючи на це, вчителі постійно шукають нові стандарти і шляхи вирішення зазначеної проблеми. Зокрема, вчителі НВК № 30 "ЕкоНад" м. Києва запропонували її власне вирішення, яке випливає з результатів практичної роботи протягом 2012-2013 навчального року у молодших класах. В експерименті брали участь учителі фізичної культури Крамаренко В.О. та Семенюк С.В.

Основні принципи "експерименту".

Основними функціями оцінювання навчальних досягнень учнів з фізичної культури є контрольна, навчальна, діагностична і виховна.
Під час експерименту рівні навчальних досягнень залишаються тими самими (початковий, середній, достатній і високий), але суттєво змінюється система виставлення балів. Замість 12-бальної системи було запропоновано таке оцінювання:
  1. відмінно - (високий рівень) - дорівнює 10-12 балам;
  2. добре - (достатній рівень) - дорівнює 7-9 балам;
  3. непогано - середній рівень) - дорівнює 4-6 балам;
  4. старайся - (початковий рівень) - дорівнює 1-3 балам.
Головними вимогами щодо виставлення бала за виконання рухових дій є комплексне оцінювання знань, техніки виконання фізичних вправ за сприятливих для їх виконання умов та відповідних нормативних показників.
Щоб дітям було цікавіше, комфортніше, учителі розробили "смайликову" систему заохочення учнів, яка відповідає зазначеним рівням оцінювання. 

ВІДМІННО 

ДОБРЕ

НЕПОГАНО

СТАРАЙСЯ
Учням запропонували завести зошити оцінювання навчальних досягнень на уроках фізичної культури, де вчителі виствляли результати та вклеювали відповідний "смайлик". Це дало можливість учням, батькам та вчителям систематично стежити за результатами успішності у навчанні.
Зразок:

№ пп             Школа            Вид випробування, що оцінюється           Результат                 Підпис

  
   1             Школа мяча      Ведення мяча різними способами               
                   (футбол)            (техніка виконання)


Якщо в учня за тему (школу) більше позитивних "смайликів" (відмінно та добре), о він отримує тематичний бал, який дорівнює оцінці "відмінно". Вчитель для зручності поряд зі "смайлами" може виставляти оцінки буквами (В, Д, Н, С).
Обовязковими умовами оцінювання є:
  1. Здійснення особистісно-орієнтовного підходу (створення умов, що відповідають особливостям розвитку учня, рівню його фізичної підготовленості, стану здоровя);
  2. Своєчасне інформування учня про результати його навчальних досягнень (через зошит) з коротким аналізом виконання ним рухових дій.
Протягом навчального року школярі виконують вправи орієнтовних рухових дій комплексних тестів оцінювання стану фізичної підготовленості (6 вправ упродовж року і 6 - наприкінці). Ці тести складаються із вправ, які характеризують вияв набутих учнями фізичних якостей.
Перед закінченням навчального року учні виконують 6 вправ (за вибором) обовязкових комплексних тестів. Тепер їх оцінювання здійснюється за сумою набраних балів. За кращий показник учень отримує "відмінно", за гірший- "непогано", що у зошиті позначається вклейкою відповідного "смайлика" до кожного складеного учнем теста. Нижчий показник не враховується. У звязку з цим певних змін набуває і таблиця критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

  1. Початковий рівень - Старайся - Учень (учениця) володіє навчальним матеріалом на елементарному рівні, може розрізняти та виконувати окремі елементи фізичних вправз допомогою вчителя;
  2. Середній рівень - Непогано - Учень (учениця) виявляє розуміння основних положень навчального матеріалу. Може виконувати технічно правильно окремі фізичні вправи, визначені навчальною програмою;
  3. Достатній рівень - Добре - Учень (учениця) має достатньо повні знання, вільно застосовує вивчений матеріал, уміє аналізувати допущені помилкий робити висновки. Володіє технікою виконання фізичних вправ, виконує вправи обовязкових комплексних тестів оцінювання стану фізичної підготовленості;
  4. Високий рівень - Відмінно - Учень (учениця) володіє узагальненими, міцними знаннями, технікою виконання фізичних вправ. Уміло застосовує їх на практиці. Виконує КНН на високому рівні.
Враховуючи психологічні особливості молодших школярів, програма дає право планувати комплексні уроки, до яких можна включати різнопланові фізичні вправи з метою підвищення зацікавленості та емоційного стану учнів. Тому під час оцінювання учнів потрібно звертати увагу на психологічний стан дитини як до, так і після здачі нормативу чи оцінювання виконаної вправи.

Результатти "експерименту".

Під час реалізації експерименту виникало безліч проблем. Насамперед учням довелося звикати до нових методів оцінювання. Спочатку вони не виявили зацікавленості в отриманій оцінці. Згодом їм сподобалась перспектива отримання позитивного "смайлика". Це ствердило нас як експериментаторів у тому, що запропонований нами вид оцінювання навчальних досягнень учнів молодших класів позитивно впливає на підвищення їхньої мотивації на уроках фізичної культури. В результаті на прикінціроку трохи змінилось і ставлення учнів до здачі нормативів чи виконання рухової дії на результат. Тепер вони вже чекали на здачу КНН, щоб отримати заслужений "смайлик" й щиро раділе не тільки "смайлику відмінно", а й навіть "старайся". Отримання "смайликів" заохотило й учнів підготовчої групи, для яких здача норм взагалі не є обовязковою.
Згодом ми ввели "смайликову" систему заохочення учнів і за їхню активну участь у спортивному житті школи, у шкільних та районних змаганнях, за перемогу у спортивних конкурсах, за активність на уроках та в позаурочний час тощо.
Запропонований вид оцінювання виявив неабияку зацікавленість і з боку батьків. Наприкінці року було помічене значне поліпшення їхнього ставлення до уроків фізичної культури як предмета.
Отже, за допомогою введення додаткового виду оцінювання у формі емоційно насичених "смайликів", що виявилося дуже важливим для учнів молодших класів, була значно підвищена їхня мотивація щодо уроків фізичного виховання. На наше переконання, це допоможе учням в їхньому майбутньому житті ставитися до фізичної культури не як до навязаної школою нудної й нецікавої дисципліни, а як до емоційно вмотивованої та соціально корисної гри, що не суперечить віковим інтересам дитини, гарантуючи їй не лише емоційне, а й фізичне здоровя.

Коментарі

Публікації

День Фізичної культури і Спорту в НВК № 30 "ЕКОНАД" м. Києва

Майстер-клас з основ туризму в рамках презентаційного тижня СЦ "Гармонія"

Кубок "Захисник Вітчизни - 2015" з футболу в НВК "Домінанта"

Футзальні ворота в НВК № 30 "ЕкоНад" м. Києва