Вступне слово. Від себе.

Фізичне виховання - педагогічний процес спрямований на фізичний розвиток, функціональне удосконалення організму, навчання основним життєво важливим руховим навичкам, вмінням і пов’язаних з ними знаннями для успішної наступної професійної діяльності.
Середні загальноосвітні заклади з урахуванням місцевих умов, інтересів і запитів учнів самостійно визначають зміст, форми і засоби їх рухової активності, методи проведення занять з фізичної культури, а також організовують позанавчальну фізкультурно-спортивну роботу за участю позашкільних навчально-виховних закладів, громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.
Також, відповідно до Закону України «Про фізичну культуру і спорт», фізична культура – складова частина загальної культури суспільства, яка передбачає систему спеціальних знань, рухових навичок і вмінь, що спрямовані на зміцнення здоров’я, розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей людини з метою гармонійного формування її особистості.
Так, фізична культура має неабиякий історичний розвиток. За весь історичний період становлення фізичної культури як великої системи, накопилось багато теоретичної та методичної літератури, яка розкриває всю ідею фізичної культури. Але з досвідом роботи починаєш розуміти, що все ж таки проблеми існують і вони мають кризову ситуацію. Основними причинами виникнення проблем можна вважати такі чинники, як низька відповідальність за дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів організації фізичного виховання в системі освіти, обмежена рухова активність, недосконала система оцінювання навчальних досягнень школярів, непрофесіоналізм вчителів відповідної галузі, нераціональне та незбалансоване харчування, невідповідність потребам населення послуг, що надаються засобами фізичної культури і спорту за місцем проживання, низький рівень пропаганди в засобах масової інформації просвіти щодо усвідомлення цінності здоров’я, відповідального ставлення батьків до виховання дітей, відсутність системи ефективного стимулювання населення до збереження свого здоров’я, невисока престижність професій, низький рівень матеріального заохочення працівників бюджетного сектору цієї сфери та багато інших проблем.
Ми досить часто забуваємо, що саме від учителя фізичної культури залежить, які резерви буде мати учень у майбутньому, чи будуть сформовані в ньому підвалини фізичного та психічного здоров’я, чи буде він володіти необхідними вміннями та навичками, чи зуміє застосувати їх у повсякденному житті, усвідомлюючи всю важливість рухової діяльності. Шкільному вчителю випала велика честь стати одним із будівельників майбутнього покоління, а яким воно буде, багато в чому залежить від відповідального ставлення до викладання предмету, його організації в шкільному середовищі.
Корисною та необхідною літературою вважається та, яка вміщує в собі неабиякий досвід людей, що працюють в тій чи іншій сфері, матеріал якої апробований та має пізнавальний характер.
Саме таким методичним посібником і є даний блог, який може стати надійним помічником для активних та небайдужих вчителів фізичної культури, які намагаються виконувати свій обов’язок, не зважаючи на ряд проблем, що існують в суспільстві.
Блог містить методичні напрацювання, нестандартні підходи та інноваційні методи навчання предмету, освітні проекти-експерименти оцінювання навчальних досягнень учнів, зразки конспектів уроків, майстер-класи, Положення змагань, сценарії та ін. За допомогою нестандартних методик та сучасних засобів вирішується ряд завдань: освітніх, оздоровчих, виховних.
Особлива увага приділяється розвитку творчої особистості. Адже, творча особистість – це та цілісна людська індивідуальність, яка виявляє розвинені творчі здібності, творчу мотивацію, творчі вміння, що забезпечують її здатність породжувати якісно нові матеріали, технології та духовні цінності.
Потрібно пам’ятати, що головне у житті – постійна робота над собою, головним у фізичній культурі є постійна робота з дітьми.
З повагою Валерій Крамаренко,
вчитель фізичної культури НВК № 30 «ЕКОНАД» м. Києва,
вчитель І категорії.

Коментарі

Публікації

День Фізичної культури і Спорту в НВК № 30 "ЕКОНАД" м. Києва

Майстер-клас з основ туризму в рамках презентаційного тижня СЦ "Гармонія"

Кубок "Захисник Вітчизни - 2015" з футболу в НВК "Домінанта"

Футзальні ворота в НВК № 30 "ЕкоНад" м. Києва